Home>PAGO>PAGO

PAGO

Werknemers die regelmatig uitvallen door lichamelijke klachten kosten de werkgever jaarlijks duizenden euro's. Daarom bieden wij werkgevers de mogelijkheid hun werknemers deel te laten nemen aan het Preventief ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (afgekort PAGO). Het doel van het PAGO is het in kaart brengen en eventueel verbeteren van de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. Hiermee kunt u voorkomen dat uw werknemers om gezondheidsredenen hun vak minder goed of zelfs helemaal niet meer kunnen uitoefenen.

Het onderzoek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en is opgedeeld in vier onderdelen die elk ongeveer twintig minuten duren. Zo wordt allereerst onder andere een gehoor- en ogentest afgenomen. Hierna worden de medische gegevens besproken met de bedrijfsarts. Vervolgens zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren dat voornamelijk gericht is op de wervelkolom en gewrichten. Tot slot neemt hij een fietstest af en meet hij het vetpercentage.

Alles wat tijdens het onderzoek besproken wordt, valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt derhalve niet doorgegeven aan u als werkgever of aan derden. Uw werknemer ontvangt thuis een persoonlijk rapport waarin de uitslag van de fietstest en de vetmeting staat beschreven.

Aan u als werkgever wordt in algemene zin verslag uitgebracht. Dit verslag geeft een goed beeld van de gezondheidstoestand en arbeidstevredenheid van uw werknemers op afdelingsniveau. Daarnaast wordt geschetst hoe zij aankijken tegen hun werk, arbeidsomstandigheden, werkdruk etc. Deze informatie en het daaraan gekoppelde advies kan gebruikt worden om verbeteringen aan te brengen in het werk en/of de arbeidsomstandigheden. Het PAGO biedt u en uw werknemers dus voordelen!

Binnen 'De Vesteynde' is Ellen Bijlsma expert op het gebied van Preventief ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek.

BAG ARBO

PAGO is onderdeel van het thema BAG ARBO

Behandellocaties

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een behandeling? Dit kan telefonisch of via het afsprakenformulier.

Afspraak maken