Home>Therapie>Dry needling

Dry Needling

Dry Needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt op behandeling van klachten in het houding- en bewegingsapparaat. Met Dry Needling worden spierverhardingen - "myofasciale triggerpoints" ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Dry Needling is geen acupunctuur. Bij acupunctuur is een energetische behandeling via punten op meridianen, hierbij worden veelal meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd blijven zitten. Bij Dry Needling wordt 1 naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Dry Needling werkt direct in op de spieren en is hiermee een spierbehandeling en dus beslist geen acupunctuur.

Lees meer