Manuele therapie

Hoog Cervicale Functie Stoornis

Uw baby heeft een opvallend asymmetrieprobleem, dat uzelf hebt waargenomen. Dat is ook opgevallen door de mensen om u heen. U weet waarschijnlijk niet welke hulp daarvoor ingeroepen kan worden en wanneer. Een nog belangrijkere vraag is of een behandeling noodzakelijk is. Waarschijnlijk had u al een gesprek met uw huis- en/of kinderarts of kinderfysiotherapeut. Aanvullende opmerkingen zullen u in deze welkom zijn. M.n. de toelichting over de diagnostiek en therapie van de symmetriestoringen in de bovenste nekwervels en dikwijls de gehele wervelkolom. De asymmetrische ontwikkeling van uw baby gaat dikwijls gepaard met excessief, ontroostbaar huilen. Beide symptomen kunnen zich echter ook apart manifesteren. Het huilen is het meest tragische of het meest storende voor de baby maar ook voor het hele gezin. Naar de mening van de in gespecialiseerde manueeltherapeut dient de scheve baby extra aandacht te krijgen, ook tijdens de bezoeken aan de consultatiebureau-arts.

Stoornissen in de nek

Uw kind heeft een probleem, dat voor u nogal opvalt en u weet niet welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt. Waarschijnlijk heeft hierover al gesproken met uw huis- en/of kinderarts, waaruit bleek dat zij geen sluitende verklaring hadden voor dit probleem. Dat de 3 bovenste nekwervels een rol kunnen spelen in de problematiek van uw kind, zal voor u nieuw zijn. Derhalve is een verduidelijkende uitleg hierover door de manueeltherapeut voor u nuttig. U krijgt het denkmodel ter uitleg, waarin gesproken wordt over de functiestoornissen in de hoge nekgewrichtjes, over de diagnostiek en de gerichte manuele therapie voor de symmetriestoringen van de halswervelkolom, de Hoog Cervicale Functie Stoornis.

Wat is het doel van de manuele therapie?

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. Is de baby een "huilbaby", dan is dat dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een té grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels. De manueeltherapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren en werkt alszodanig "VOORWAARDESCHEPPEND" in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek.

Contact

Voor een afspraak met Menno Schaafsma belt u met, 0511 447337