Home>Kindcentrum>Specialisaties>(Preverbaal-) Logopedie

(Preverbaal-) Logopedie

Heeft je kind moeite met verwoorden van gedachten? Is hij laat met praten, is zijn woordenschat te klein of klopt zijn zinsbouw niet? Zijn er problemen met het luisteren in de klas? Heeft hij auditieve verwerkingsproblemen zodat het leren lezen lastig gaat? Dan zou het kunnen dat je kind te maken heeft met een taalprobleem. Ons team van  logopedisten is gespecialiseerd in het behandelen van spraak-taalproblemen. Wij nemen een algeheel, objectief taalonderzoek af in het Fries of in het Nederlands. Vanuit dit onderzoek volgt een advies en eventueel een behandeling.

De behandeling sluit aan bij de interesses en de belevingswereld van het kind. De behandeling is speels en werkt altijd met het positief belonen: als het kind er plezier in heeft kunnen wij meer bereiken. Stapje voor stapje groeit zijn zelfvertrouwen.
Onze visie is om steeds vanuit het kind te kijken: wat belemmert dit kind in zijn communicatie, wat betekent dit voor zijn ontwikkeling en hoe kunnen wij hem daar het beste bij helpen? De ouders werken mee aan de behandeling door thuis het geoefende te herhalen en krijgen uitgebreid advies over hoe de taalontwikkeling thuis te stimuleren.

Bij taalproblemen werken wij graag samen met de school van het kind. Informatie vanuit de leerkracht is voor ons van essentieel belang.

Ook kunnen wij  je kind helpen bij uitspraakproblemen, bijvoorbeeld bij het vervangen van klanken of slissen. Soms is het nodig dat ook de kinderoefentherapeut betrokken word in de behandeling om zo de fijne motoriek  sterker te maken. Deze is essentieel voor het uitspreken van de klanken.

We behandelen ook stotteren bij hele jonge kinderen, heesheid, en geven hulp bij het afleren van duimen en mondademen.
In ons team zitten 2 pre verbaal logopedisten, zij komen aan huis wanneer er sprake is van eet-en drinkproblemen bij baby’s. Leren eten en drinken zijn voorwaarden voor het leren spreken. In deze situatie werken we samen met de diëtist, de kinderfysiotherapeut en de manueel therapeut om zo de beste adviezen en behandeling te geven afgestemd op dit specifieke kind.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)