Home>Over ons>Nieuws>Informatieavond Kindcentrum voor gemeente

Informatieavond Kindcentrum voor gemeente

Informatieavond voor Gemeente

Dinsdag 28 oktober zal van 16.00 tot 18.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden worden voor de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Kollumerland.

Onderwerp

De transitie in de jeugdzorg heeft grote consequenties voor de eerstelijnszorg en de gemeente. Met de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente is een goede samenwerking tussen de zorgprofessionals en andere betrokkenen erg belangrijk. Binnen het kindcentrum is deze samenwerking goed gewaarborgd en vindt er meer integrale zorg plaats in specifieke programma's, gericht op 'de juiste zorg op de juiste plaats'. Op 28 oktober zal, naast persoonlijke kennismaking met het Kindcentrum en de betrokken professionals, er worden gebrainstormd over de mogelijkheden tot samenwerking.

Meld u hier aan