Home>Over ons>Nieuws>Nu ook Homeopathie in De Vesteynde

Nu ook Homeopathie in De Vesteynde

Vanaf heden zal Homeopaat Jouke Kromkamp ook spreekuur houden in Therapie- en trainingscentrum De Vesteynde. De meerwaarde van Homeopathie is al langer aangetoond en zal nu ook in De Westereen aangeboden worden. Deze geneeswijze richt zich op het activeren van het natuurlijk herstellend vermogen van lichaam en geest door gebruik te maken van sterk verdunde middelen.

Wat is Klassieke Homeopathie?

Klassieke Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijk herstelvermogen van mensen activeert, waardoor er verlichting en herstel van lichamelijke en psychische klachten kan optreden. Voor de prikkeling van dit eigen herstelvermogen wordt gebruik gemaakt van sterk verdunde enkelvoudige middelen. Er wordt dus in principe niet met gecombineerde- of verschillende soorten medicijnen door elkaar gewerkt. Deze enkelvoudige middelen zijn zeer individueel bepaald.

Hoe verloopt een consult bij een Klassiek Homeopaat?

De keuze van het voor u geschikte geneesmiddel wordt bepaald aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek, waarin zowel psychische als lichamelijke klachten van het heden en het verleden aan de orde komen.  Het eerste consult neemt dan ook al gauw 2 uren in beslag. 

Na inname van uw eerste medicijn wordt d.m.v. een vervolgconsult na circa 5 weken gekeken naar de effecten van het medicijn. Tussentijds houden we echter wel telefonisch contact. Tijdens het vervolgconsult kan besloten worden om te stoppen met het medicijn, het nog eens te herhalen in een andere dosering of om over te gaan op een ander medicijn. Voor een blijvende verrbetering/genezing van met name chronische klachten, zijn in de behandeling vaak meerdere medicijnen nodig.

Wat zijn de tarieven?

Door veel zorgverzekeraars worden de consult kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

1ste consult (lang consult) € 70,00
of 2X (korte consulten)   € 47,50
2de en verdere consult (en) € 60,00
Telefonisch consult   € 25,00

Contact

Voor een afspraak belt u met 0511 543 418 of 06 498 019 01

Website Homeopaat Jouke Kromkamp

     
 
     

 

 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)