Home>Over ons>Nieuws>Opening Paramedisch Centrum Buitenpost

Opening Paramedisch Centrum Buitenpost

Samenwerking tussen logopedie – fysiotherapie – oefentherapie Mensendieck

Hoewel de officiële opening nog volgt, is per 1 mei het Paramedisch Centrum Buitenpost van start gegaan. Het is er al een komen en gaan van cliënten die de logopedist, de fysiotherapeut of de Mensendieck oefentherapeut bezoeken. Na een verbouwing is het fraaie pand aan de Kuipersweg 74C, waar voorheen deurwaarder Reinders gevestigd was, helemaal geschikt voor het verlenen van hulp aan mensen met lichamelijke klachten of problemen op het gebied van communicatie en bewegen. Cliënten kunnen nu in stijl worden ontvangen. Doordat er nu meerdere disciplines onder één dak zijn, kan er intensief worden samengewerkt en zijn de overleglijnen kort, waar iedereen erg blij mee is, net als met de huisvesting in het prachtige pand.

Na de wachtruimte is de eerste kamer die van Logopediepraktijk Buitenpost e.o., een samenwerkingsverband tussen de logopediepraktijken van Harriëtte Dijkstra en Yvonne te Nijenhuis, die hierbij in Buitenpost een tweede vestiging krijgt. Harriëtte Dijkstra blijft haar praktijk voeren op de Herbranda 1.De praktijk heeft als leus: ‘Communicatie op maat’. Wat is nu belangrijker dan een goede communicatie. Yvonne en Harriëtte willen zowel kinderen als volwassenen daar graag bij helpen.  Logopediepraktijk Buitenpost e.o. is een allround logopediepraktijk die al sinds 1984 in Buitenpost gevestigd is en daar haar sporen heeft verdiend. Er zijn nevenvestigingen in Kollum en Kootstertille. In de praktijk kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, afwijkende mondgewoonten en eten/drinken en slikken. Indien er zich specifieke problemen voordoen, kan de cliënt terecht bij één van de logopedisten met meer expertise op een bepaald vlak. Dit kan zijn: jonge kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen, slikproblemen (omft), larynxmanipulatie, kinderen met het Down syndroom, communicatieproblemen bij slechthorendheid, stotteren, afasie, dysarthrie en prompt techniek . Ook problemen met lezen en spellen worden behandeld. Door een samenwerking van logopedist/orthopedagoog Yvonne te Nijenhuis met Psychologenpraktijk Buitenpost kan hulp worden geboden bij ernstige enkelvoudige dyslexie. De praktijk is daartoe aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De logopedisten zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en de beroepsvereniging NVLF  en volgen regelmatig de nodige bijscholing om de nieuwste inzichten in de behandeling toe te kunnen passen.

In de tweede kamer zijn de fysiotherapeuten van Therapie- en Trainingscentrum de Vesteynde gehuisvest. De Vesteynde, die zijn hoofdvestiging in De Westereen heeft,  was al geruime tijd in Buitenpost actief aan de Schepperstraat in het pand van bewegingscentrum Fit4You, maar doordat Fit4You zijn deuren sloot, moest omgekeken worden naar andere huisvesting. Bij De Vesteynde kunnen cliënten terecht voor alle behandelingen op fysiotherapeutisch gebied, waaronder bijvoorbeeld manueeltherapie, Shockwave therapie (ESWT) of Dry needling om maar eens enkele te noemen. De fysiotherapeuten beschikken over meer dan gemiddelde kennis van het bewegingsapparaat, opgedaan na vele jaren van intensieve begeleiding van cliënten en sporters. Bijzonder is dat fysiotherapeuten van De Vesteynde maar liefst vijf keer mee geweest is naar zowel de Olympische zomer- als de winterspelen! Vele Buitenposters hebben Menno Schaafsma voorbij zien komen op TV tijdens de afgelopen spelen in Sochi. In het paramedisch centrum Buitenpost zijn Menno Schaafsma, Jaring Kloetstra en Wietse de Waard werkzaam. Jaring is naast een kundig fysiotherapeut een echte voetbalgek. Hij heeft gewerkt bij Ajax cape town en SC Heerenveen. Tevens geeft hij clinics bij Ajax Amsterdam. Wietse heeft veel kennis opgedaan in (sport)revalidatie en hij begeleidt de nationale basketbalploeg onder achttien jaar in Nederland. Al deze drie therapeuten zijn stuk voor stuk therapeuten met unieke behandeltechnieken die u met raad en daad bij kunnen staan in uw lichamelijk herstel. Behandeling aan huis behoren ook tot de mogelijkheden indien u niet naar de praktijk kunt komen.

De derde kamer op de rij is de praktijk oefentherapie Mensendieck van Elzelien Leenman en Karin Stellingwerf. Hier kan iedereen, van jong tot oud, terecht met een vraag gerelateerd aan het houdings- en bewegingsapparaat. De oefentherapeuten behandelen lichamelijke klachten behandelen, maar het is ook de bedoeling om pijnklachten in de toekomst te voorkomen. Wie bij de oefentherapeut in behandeling is geweest, kent zijn eigen lichaam goed en is zijn of haar eigen behandelaar geworden. Bij terugkerende klachten hebben de cliënten van de oefentherapeut voldoende kennis in huis om hun eigen problemen op te lossen.

Een oefentherapeut kijkt gericht naar de bewegingen die cliënten dagelijks maken. Vervolgens worden de houding en de bewegingen veranderd en verbeterd en leer een cliënt om te gaan met pijn. Klachten zullen gedurende de oefentherapie verminderen of zelfs, afhankelijk van de onderliggende oorzaak, verdwijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om rugklachten, schouderklachten, reumatische klachten, ademhalingsklachten, houdingsproblemen, problemen met de motorische ontwikkeling en stressgerelateerde klachten.

De praktijk is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en psychosomatische oefentherapie.

Kinderoefentherapie is gericht op het verbeteren van de motorische vaardigheden van baby tot tiener, van voorkeurshouding, niet kunnen zitten/lopen bij baby’s tot het schrijven bij de basisscholieren. Bij tieners gaat het ook om houdingsproblemen en aangeboren afwijkingen van de wervelkolom.

Psychosomatische oefentherapie richt zich op lichamelijke klachten die ontstaan zijn door een psychische oorzaak zoals spierspanningsklachten ten gevolge van stress, spierspanningshoofdpijn en hyperventilatie. De behandeling richt zich zowel op het behandelen van de lichamelijke klachten, als op het omgaan met de psychosociale problemen.

Voor informatie of het maken van een afspraak:

Logopedie: 0511-544436, www.logopediebuitenpost.nl
Fysiotherapie: 0511- 447337, www.devesteynde.nl
Oefentherapie Mensendieck: 051-447337, www.praktijk-mensendieck.nl.