Logopedie

In het dagelijkse leven is communiceren onmisbaar. Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. Om te spreken gebruik je je adem, stem, neus, tong en lippen. Tevens zijn horen, denken en begrijpen onmisbaar in de communicatie. Spreken is dus een ingewikkeld proces. De logopedist verleent hulp bij stoornissen in de communicatie bij kinderen en volwassenen op het gebied van:

  • Adem
  • Stem
  • Spraak
  • Taal
  • Auditieve vaardigheden
  • Ondersteunende hulp bij de orthodontiebehandeling

De behandeling vindt plaats op verwijzing van de huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de klacht, maar ook uit het afnemen van gedegen onderzoek op verzoek van bijvoorbeeld een school, het geven van adviezen en voorlichting. De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek aangevuld met een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn soms meerder afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt met u de conclusie besproken en wordt beslist of er een behandeling op volgt. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaats vinden.