Home>Over ons>Partners in de zorg>Oefentherapie Mensendieck
Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck richt zich tijdens de behandeling op het verbeteren van de eigen houdings- en bewegingspatronen met als doel het bevorderen van minder belastend bewegingsgedrag.

De patiënt leert zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen door zichzelf te analyseren, te corrigeren en het nieuwe gedrag toe te passen in zijn dagelijkse bezigheden. Uiteindelijk kan de patiënt door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderde lichaamshouding eventuele klachten begrijpen, opvangen en zelfs voorkomen. De oefentherapeut Mensendieck behandelt o.a. rug/nek/schouderklachten, bekkenpijn, RSI, spanningsklachten en (senso-)motorische problemen. Een verwijzing is noodzakelijk. De oefentherapie Mensendieck wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.