Home>Over ons>Tarieven

Tarieven

Patiënten, die een verzekering hebben afgesloten bij een zorgverzekeraar waarmee 'De Vesteynde' geen contract heeft of een restitutiepolis hebben afgesloten bij hun zorgverzekeraar, ontvangen maandelijks een factuur, welke eerst aan 'De Vesteynde' dient te worden overgemaakt, waarna uw verzekeraar (een deel van) de factuur aan u zal vergoeden. Welk bedrag uw verzekeraar terug betaalt, vind u terug in de polisvoorwaarden. Uw fysiotherapeut of de (financieel) administratief medewerker van 'De Vesteynde' kan u informeren of er een contract met uw verzekeraar is afgesloten.

Therapie- en trainingscentrum 'De Vesteynde' hanteert per 1 januari 2017 de volgende tarieven:

Fysiotherapie
Reguliere zitting fysiotherapie € 33,00
Reguliere zitting manuele therapie € 48,00
Reguliere zitting oedeem therapie € 52,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 36,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie/vier personenen € 29,00
Screening € 18,00
Intake en onderzoek na screening € 48,00
intake en onderzoek na verwijzing € 48,00
Toeslag voor uitbehandeling € 18,00
Inrichtingstoeslag € 16,00
Telefonische zitting € 15,00
Lange zitting met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 52,00
Rapportage letselschade e.d. € 65,00
Zitting Shockwave therapie (ESWT) € 40,00
Zitting Dry Needling € 40,00
Zitting EPTE € 40,00
Zitting Redcord € 40,00
Zitting Flexchair € 40,00
Tapen en bandageren (excl. gebruikte verbandmiddelen) € 33,00
Niet nagekomen afspraak € 24,00
Podologie
Individueel supplement (zooltjes) incl. consult.  € 198,00* 
Podologisch consult €    98,00*
Controle afspraak podologie €    50,00*
Individueel supplement (zooltjes) € 100,00*
Extra paar binnen 6 maanden €   80,00*
Reparatie aan bestaande zooltjes €   30,00*
Schoenaanpassingen (hakverhoging-afwikkelbalk) €   85,00*
Natuurgeneeskundige zorg
Intake € 80,00
Consult € 50,00
Complementaire zorg
Shiatsu therapie 30-45-60 minuten € 30,0 / € 43,00 / € 56,00*
Klassieke- en sportmassage 30-45-60 minuten € 25,20 / € 36,00 / € 44,00*
Testen en meten
Functional movement screen (FMS) met trainingsadvies  €   50,00*

* incl. 21% BTW

De Vesteynde heeft op het gebied van Fysiotherapie en Podologische zorg contracten met alle zorgverzekeraars. Indien u (voldoende) aanvullend verzekerd bent worden uw behandelingen gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar.

De vergoeding ten aanzien van Natuurgeneeskundige en Complementaire zorg zijn afhankelijk van uw aanvullende polis. De zorgverzekeraar vergoed slechts een deel van de zorg. Het is raadzaam de aanvullende verzekering van tevoren te raadplegen om

Vergoedingsoverzicht per zorgverzekeraar

Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen (zie disclaimer). De website kan ten allen tijde door de directie van 'De Vesteynde' worden aangepast. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen of eventuele publicatiefouten.