Rugschool

Therapie- en trainingscentrum De Vesteynde start vanaf juli met een ´Rugschool´ voor patiënten met lage rug klachten. Dit traject bestaat uit 12 behandelingen waarbij u eerst een uitgebreide intake krijg om te zien of u baat zou kunnen hebben bij de ´Rugschool´. Indien dit niet zo is zal er voor u een persoonlijk plan gemaakt worden. Is dit wel zo dan start u met een cursus van 10 weken.

Tijdens deze cursus komende de volgende items aanbod.

-          Uitleg en informatie ten aanzien van a-specifieke lage rug klachten

-          Kennis en ervaringen uitwisselen met lotgenoten

-          Uitgebreide oefeningen voor thuis.

-          Oefentherapie in een groep.

-          Oefeningen gerelateerd aan de werk/thuis situatie

Opgave

Voor opgave kunt u bellen met 0511 447 337. Ook is het mogelijk om u via dit contactformulier op te geven.

Vergoedingen

Indien u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten met fysiotherapie zullen de kosten worden vergoed. Indien dit niet het geval is zijn de kosten voor het complete programma € 175,-.