Home>Therapie>Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode, die zich richt op stoornissen in het bewegingsapparaat in de ruimste zin. Met de invoering van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) per 1 januari 2006, is een verwijzing van arts of specialist niet meer noodzakelijk De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars, mits men daarvoor een verzekering heeft afgesloten. Voor de verzekerde is het van belang om te weten òf en hoe men voor deze voorziening is verzekerd.

Lees meer