Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode, die zich richt op stoornissen in het bewegingsapparaat in de ruimste zin. Met de invoering van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) per 1 januari 2006, is een verwijzing van arts of specialist niet meer noodzakelijk De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars, mits men daarvoor een verzekering heeft afgesloten. Voor de verzekerde is het van belang om te weten òf en hoe men voor deze voorziening is verzekerd.

De fysiotherapeutische mogelijkheden bestaan uit oefentherapie, massage en fysiotechnische applicaties. Sinds kort bestaat de mogelijkheid tot een fysiotherapeutisch consult, dat door de huisarts of specialist bij de fysiotherapeut aangevraagd kan worden. "De Vesteynde" heeft vooral een actief beleid, waarbij de oefentherapie en trainingstherapie een belangrijke plaats innemen. In "De Vesteynde" zijn 11 geregistreerde fysiotherapeuten werkzaam. Elk met hun eigen specialisatie.

Hoe werkt het?
Patiënten hebben de mogelijkheid om zich zonder verwijsbriefje te melden bij de fysiotherapeut als er sprake is van een probleem met het bewegingsapparaat of wanneer vermoed wordt dat daar de oorzaak van de klachten zit. Na aanmelding bij de fysiotherapeut wordt er een afspraak gemaakt voor een z.g. screening, waarbij de fysiotherapeut volgens een strak protocol moet beoordelen of de klacht in aanmerking komt voor behandeling met fysiotherapie. De screening kost tien minuten tot een kwartier tijd. Daarvoor is een speciaal spreekuur opgezet. Er wordt dus niet direct behandeld. Het kan zelfs zijn, dat de fysiotherapeut tot de conclusie komt dat de klacht niet in aanmerking komt voor behandeling of dat nader onderzoek door huisarts of specialist gewenst is. In overleg met de patiënt worden er dan verdere stappen ondernomen. Is er wel een indicatie voor fysiotherapie dan kan de patiënt op korte termijn een oproep verwachten. Net als de mensen die via arts of specialist verwezen worden. Aan het einde van het fysiotherapietraject krijgt de huisarts in principe altijd een behandelverslag, zodat deze op de hoogte blijft van het wel en wee van zijn patiënten.

Van groot belang voor de patiënten is dat zij goed op de hoogte zijn van de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar en de fysiotherapeut meedelen hoe zij verzekerd zijn. Fysiotherapie wordt op een paar uitzonderingen na vergoed uit de aanvullende verzekering (AV). Helaas heeft elke zorgverzekeraar zijn eigen aanvullend pakket, zodat de fysiotherapeut goed door de patiënt geïnformeerd dient te worden wil de patiënt niet zelf voor de kosten opdraaien. Hij zal u graag daar bij helpen.