Knieschool

Knieschool

De knieschool is een actieve revalidatievorm die voornamelijk plaats  vindt in groepsverband onder fysiotherapeutische begeleiding. Eén van de voordelen van groepsbehandeling is, dat patiënten zich aan elkaar kunnen optrekken, ervaringen delen en zien waar ze naar toe werken. De knieschool is onderverdeeld in een aantal delen, deze zijn ingedeeld naar verschillende fasen in het revalidatieproces. Er vindt altijd eerst een intake plaats door een gespecialiseerde fysiotherapeut. De intake bestaat uit een vraaggesprek om te kijken wat er precies aan de hand is. Afhankelijk daarvan wordt een specifiek plan voor de patiënt geschreven. Ook wordt er een aantal vragenlijsten afgenomen en testen gedaan om de beginsituatie goed vast te leggen en een einddoel te bepalen. Het doel is om toe te werken naar een specifiek werk– of sportsituatie.  Tijdens het revalidatieproces komen op vaste momenten de testen terug  zodat de vooruitgang zichtbaar wordt en de knie steeds onder controle staat.

Sportspecifiek trainen

De  knieschool vindt grotendeels plaats in onze goed uitgeruste sportzaal in De Westereen. De laatste fase vindt voornamelijk buiten plaats. Tijdens de laatste fase wordt sportspecifiek gewerkt om de knie weer op het gewenste niveau te krijgen zodat daarna weer vol vertrouwen de activiteiten hervat kunnen worden. Hierbij komen onder andere diverse loopvormen zoals hardlopen, wenden, kappen, keren, draaien, springen, landen, snel voetenwerk en balvaardigheid aan de orde. Daarnaast worden kracht, coördinatie, snelheid, explosiviteit en specifiek aansturen van spieren getest. Daardoor is het mogelijk  de vooruitgang te monitoren  en programma's (individueel) bij te sturen. Tevens is het herwinnen van vertrouwen en het herkennen van de vernieuwde mogelijkheden een belangrijk doel waarbij het ook duidelijk wordt waar men nog niet aan toe is. Tijdens het laatste gedeelte van de revalidatie wordt er ook weer zelfstandig gesport en ook (deels) trainingen hervat bij de vereniging. Het is wel van belang dat bij het zelfstandig hervatten van trainingen de eigen (on)mogelijkheden duidelijk zijn. Tijdens het werken in de knieschool komt soms aan het licht dat een hoog niveau, of het oude niveau niet haalbaar of onverstandig is. 

Voor wie?

Mensen met de volgende knieproblemen komen in aanmerking voor de knieschool:

  • Voorste kruisband letsel
  • Achterste kruisband letsel
  • Meniscusletsel
  • Mediaal of lateraal bandletsel

Op speciaal verzoek kunnen ook sporters met andere blessures een deel van het traject volgen. Vaak gaat het dan om het sportspecifieke revalidatie gedeelte.

Wanneer

Dag Tijdstip
Maandag 17.00 - 18.00
Donderdag 16.30 - 17.30

Vergoeding

Indien u voor fysiotherapie verzekerd bent worden ook de kosten voor de knieschool vergoed door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Behandelteam

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een behandeling? Dit kan telefonisch of via het afsprakenformulier.

Afspraak maken