Home>Triggerpointcentrum

Triggerpointcentrum

Een myofasciaal triggerpoint, lees pijnlijke spierverharding, is een drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik kan men een strakke streng waarnemen en in deze streng zit een plaatselijke verdikking ongeveer ter grote van een tarwekorrel. Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn klacht. Ook veroorzaakt een myofasciaal triggerpoint vaak een veranderde spierfunctie, b.v. spierkracht afname, spierverkorting etc. Het kan symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig, licht in het hoofd, of koude handen veroorzaken, ook wel autonome symptomen genoemd.


Wat is een myofasciaal pijnsyndroom?

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Een triggerpoint kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Myofasciale triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij klachten en pijn van het houdings- en bewegingsapparaat. De schattingen door onderzoekers gedaan naar het voorkomen van myofasciale triggerpoints als oorzaak van pijnklachten in het spierstelsel variëren sterk van 21%-93%! Gebrek aan diagnostische kenmerken, ongetraindheid van de onderzoekers, verschillen in de onderzochte patiëntengroepen en de duur van de klachten veroorzaken deze verschillen.

 

Cijfers

Voortdurende pijn, strakke en pijnlijke spieren, beperkte bewegelijkheid en/of vermoeidheid zijn algemene klinische symptomen van het myofasciale pijnsyndroom (MPS) (Ilbuldu et al. 2004). Simons & Mense (2003) beweren dat gezonde rekruten van de Amerikaanse luchtmacht in bijna 50% van 100 mannelijke en 100 vrouwelijke personen (meestal 19 jaar oud) actieve of latente MTrPs in spieren van de schoudergordel hadden. In een tandheelkundige studie stond, dat 54% van 269 verpleegsters actieve of latente MTrPs in spieren van het hoofd en de nek hadden. Van de 13 werknemers in een kliniek (leeftijd 19-54) hadden twee personen in zeven of acht spieren MTrPs, en maar één had geen MTrP. In totaal werden bij 92% van de personen MTrPs gevonden. De leeftijd was geen bepalende factor. Genetische dispositie zou een factor kunnen zijn. MTrPs werden als diagnose voor 30% van de patiënten vastgesteld, die met pijnklachten bij de huisarts kwamen, en voor 85% van de patiënten in een pijncentrum (Simons & Mense, 2003). Cummings & White (2001) stellen dat myofasciale trigger point pijn regelmatig gediagnosticeerd wordt. Trigger points waren de primaire oorzaak van pijn bij 74% van 96 patiënten met musculoskeletale pijn die door een neuroloog in een pijncentrum gezien werden, en bij 85% van 283 patiënten die opgenomen waren in een pijncentrum. Bij 55% van 164 patiënten die verwezen werden naar een dental clinic voor chronische hoofd- en nekpijn werden actieve myofasciale trigger points als oorzaak vastgesteld. Uit een studie over musculoskeletale disfuncties bij dorpbewoners in landelijk Thailand bleek dat myofasciale pijn de primaire diagnose was bij 36% van 431 personen met pijnklachten gedurende de afgelopen zeven dagen (Cummings & White, 2001).


Behandelmogelijkheden

 

Massage

Dry Needling

Shockwave therapie